Polityka prywatności

 1. Klient dokonując zakupu w sklepie navyblueforkids.com, wyraża zgodę  na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Navy Blue for kids z siedzibą w Warszawie, ul. Niewinna 21/1.
 3. Administrator dokłada wszelkich starań w celu poszanowania prywatności i zapewnienia bezpieczeństwa danym osobowym Użytkownika, pozyskanym za pośrednictwem Serwisu.
 4. Administrator, jako administrator danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) („Rozporządzenie”), jest podmiotem odpowiedzialnym za wszelkie dane osobowe przekazane Administratorowi przez Użytkownika lub pozyskane m.in. za pośrednictwem Serwisu.
 5. Dane gromadzone są tylko na potrzeby transakcji kupna-sprzedaży i nie są przekazywane osobom trzecim bez zgody Użytkownika.
 6. Dane Użytkownika przekazywane są wyłącznie podmiotom, uprawnionym do otrzymania tych danych na mocy przepisów prawa oraz w zakresie niezbędnym do realizacji umowy.
 7. Klient ma prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawienia w panelu klienta „Moje dane”, po zalogowaniu się do sklepu.
 8. RODO przyznaje Klientowi prawo realizacji uprawnień związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności:
  • prawo żądania dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania,
  • prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub przekazania danych innym podmiotom
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa urzędu organu nadzorczego.
 9. Klient jest jedyną osobą mogącą dokonywać zmian na swoim koncie, a sklep nie ponosi odpowiedzialności za dokonane zmiany w przypadku udostępnienia przez klienta danych do logowania osobom trzecim.
 10. Podczas procesu rejestracji Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych danych osobowych.
 11. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Mogą być profilowane, w celu prezentacji bardziej dopasowanych ofert.
 12. Sklep internetowy korzysta z usług reklamowych Google, które pozyskują dane z witryny. Pod poniższym linkiem można zapoznać się z informacjami, w jaki sposób Google używa danych.
 13. Sklep korzysta z narzędzia reklamowego – Facebook Pixel, by kierować reklamy w serwisie Facebook. Wiążę się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook. Więcej informacji na ten temat znajduje się w polityce prywatności Facebook.
 14. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian związanych z działalnością portalu, do zmian cen, wprowadzaniem do oferty nowych produktów lub czasowych akcji promocyjnych.

Ochrona danych osobowych oraz przetwarzanie danych

 1. Składając zamówienie w sklepie internetowym Navy Blue for kids Klient dobrowolnie wyraża zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych w celu realizacji zamówienia.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Navy Blue for kids z siedzibą w Warszawie, ul. Niewinna 21/1.
 3. Administrator dokłada wszelkich starań w celu poszanowania prywatności i zapewnienia bezpieczeństwa danym osobowym Użytkownika, pozyskanym za pośrednictwem Serwisu.
 4. Administrator, jako administrator danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) („Rozporządzenie”), jest podmiotem odpowiedzialnym za wszelkie dane osobowe przekazane Administratorowi przez Użytkownika lub pozyskane m.in. za pośrednictwem Serwisu.
 5. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem, ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Prawem telekomunikacyjnym.
 6. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą przez Administratora w celach związanych z korzystaniem z Serwisu, a także na podstawie zgody Użytkownika – w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody.
 7. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, lecz niezbędne do korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu. Brak podania danych osobowych uniemożliwia korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu.
 8. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody uzyskanej od osoby, której dane dotyczą.
 9. Użytkownikowi przysługuje prawo żądania od Administratora:
  • dostępu do danych osobowych go dotyczących,
  • prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych jeżeli taka zgoda była udzielona
 10. Dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie przez Użytkownika, a w zakresie przetwarzania danych osobowych Użytkownika w prawnie uzasadnionych celach Administratora – na czas zgodny z przepisami prawa.
 11. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego oraz marketingowego, w celu dostosowania materiałów kierowanych przez Administratora do potrzeb i zainteresowań Użytkownika oraz w celu dokonywania pomiarów, które pozwolą Administratorowi na udoskonalenie świadczonych przez niego usług.
 12. Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom uprawnionym do otrzymania tych danych na mocy przepisów prawa oraz w zakresie niezbędnym do realizacji umowy do firmy wspierającej nas w zrealizowaniu usługi tj:
  • firmy kurierskie
  • firmę obsługującą nas w zakresie księgowości
  • firmy obsługujące płatności elektroniczne
  • firmę, na której serwerach przechowywane będą dane.
   Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.
 13. Wszelkie zmiany dotyczące polityki ochrony prywatności będą udostępniane na niniejszej stronie.
 14. Zawartość Sklepu Navyblueforkids.com nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.543 kodeksu cywilnego.
 15. Klient jest jedyną osobą uprawnioną do dokonywania zmian na swoim koncie. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za udostępnianie przez Klienta informacji o swoim koncie.